Menu

משיכת מזומן כרטיס אשראי חוץ בנקאי

משיכת מזומן עם כרטיס אשראי חוץ בנקאי

לרוב האנשים יש כרטיס אשראי בנקאי אותו ניפק להם הבנק, אך חלקם אינם מודעים לאפשרות של קבלת כרטיס אשראי חוץ בנקאי – כרטיס שאינו קשור לבנק שלהם בשום צורה ומסופק על ידי חברות האשראי או על ידי מוסדות פיננסיים חוץ בנקאיים אחרים. במדריך למטה סיכמנו עבורכם את כל מה שתצטרכו לדעת על כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים ועל משיכת מזומן דרכם.

מה זה כרטיס אשראי חוץ בנקאי?

בעיקרון, כשמדברים על כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים, מתכוונים לכרטיסי אשראי המונפקים ישירות על ידי חברות האשראי, או על ידי מוסדות פיננסיים חוץ בנקאיים אחרים. בניגוד לכרטיסי אשראי בנקאיים, הנמצאים ישירות תחת הפיקוח של הבנק שלכם, ומספקים לכם מסגרת אשראי בהתאם להחלטת הבנק, בכרטיסי אשראי חוץ בנקאיים אתם למעשה עובדים ישירות מול הגוף החוץ בנקאי שניפק לכם את כרטיס האשראי וקובע לכם את גובה המסגרת בו, ללא קשר למצב הפיננסי של חשבון הבנק שלכם.

לאנשים המוגבלים מבחינה כספית, כרטיס אשראי מספק פתרון מצוין לקבלת מסגרת אשראי טובה ובתנאים נוחים, בכדי שיוכלו לחלץ את עצמם מהמצב הפיננסי הקשה אליו נקלעו. היתרונות של כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים הם ברורים: קבלת מסגרת אשראי נוספת ללא קשר למצב חשבון הבנק שלכם ולמסגרת האשראי הבנקאית שלכם, תנאי אשראי נוחים הנקבעים לפי יכולתכם להחזיר את המשיכות שלכם וכן קבלת הלוואות מיידיות ונוחות במזומן.

משיכת מזומן כרטיס אשראי חוץ בנקאי

אדם המקבל כרטיס אשראי חוץ בנקאי למעשה מתחייב להחזיר את סכום המשיכות שלו בסוף כל חודש, ומאפשרות למחזיקים בהם לקבל מרחב תמרון פיננסי גדול יותר למקרי חירום דחופים בהם יצטרכו למשוך יותר כסף ממה שמאפשרת להם מסגרת האשראי הבנקאית שלהם.

איך עובדת משיכת מזומן מכרטיס אשראי חוץ בנקאי?

בגדול, הדרך בה מושכים מזומן מכרטיס אשראי חוץ בנקאי היא כמעט זהה לדרך בה מושכים מזומן מכרטיס אשראי המונפק דרך הבנק. ההבדל העיקרי הוא שהסכום אינו יורד מחשבון הבנק שלכם ישירות או פוגע במסגרת האשראי הבנקאית שלכם, אלא למעשה מהווה מעין הלוואה מיידית במזומן אותה אתם לוקחים מול הגוף הפיננסי החוץ בנקאי שהנפיק לכם את כרטיס האשראי.