Menu

כרטיס אשראי למסורבים

הזמנת כרטיס אשראי למסורבים

כרטיסי אשראי הפכו בכמה העשורים האחרונים לחלק בלתי נפרד מחיינו ולאמצעי התשלום הנוח והנפוץ ביותר לביצוע עסקאות פיזיות ודיגיטליות. בעוד שהחזקת כרטיס אשראי היא בגדר חובה, אנשים רבים מוצאים את עצמם מסורבים על ידי הבנקים לקבלת מסגרת וכרטיס אשראי, מה שמקשה עליהם אף יותר לצאת מהמצב הכלכלי אליו נקלעו. בכדי לעזור לכם להבין יותר טוב איך להתמודד עם המצב ומה האפשרויות העומדות לרשותכם, סיכמנו עבורכם את כל מה שתצטרכו לדעת על כרטיסי אשראי למסורבים.

מי נחשב מסורב אשראי?

בגדול, אדם או חשבון בנק נחשבים למסורבים כאשר הבנק אשר בו מוחזק החשבון שלהם מסרב להעניק להם הלוואות ומסגרת אשראי. בתור גוף פיננסי, הבנק רוצה לראות שהאדם לו הם נותנים מסגרת אשראי יוכל לעמוד בהחזרי הכרטיס ובתנאי המסגרת שניתנה לו, כך שאנשים רבים הנקלעים למצבים כלכליים קשים או לפשיטות רגל, מוצאים את עצמם מסורבים על ידי הבנק שלהם לקבלת מסגרת אשראי.

כרטיס אשראי למסורבים

מה זה כרטיס אשראי למסורבים?

בכדי לעקוף את מכשול הסירוב של הבנקים, ניתן להוציא כרטיסי אשראי מיוחדים למסורבים דרך חברות וגופים פיננסיים חוץ בנקאיים. חברות מסוג זה כוללות לרוב את חברות המימון והאשראי השונות, חברות ביטוח, דואר ישראל, גמ"חים להלוואות ועוד.

כרטיסי אשראי למסורבים למעשה מעניקים למחזיק בהם את היכולת להשתמש בכרטיס לביצוע עסקאות שונות ולשלם עליהם רק בסוף החודש, ממש כמו כרטיס אשראי רגיל. עם זאת, הגופים המנפקים את הכרטיסים הללו ירצו לראות שאכן יש לכם את היכולת להחזיר את ההוצאות שלכם בסוף כל חודש, אך ברובם המוחלט של המקרים יתנו תנאים אטרקטיביים ונוחים יותר מהבנקים.

איך מקבלים כרטיס אשראי למסורבים?

אם גם אתם מסורבי אשראי בבנק שלכם ומעוניינים לקבל כרטיס אשראי חוץ בנקאי למסורבים, הדבר הראשון שעליכם לעשות הוא לפנות לאחד מהגופים המנפקים כרטיסי אשראי מסוג זה. החברה שאליה פניתם תבצע בדיקה מטעמה בכדי לאשר שאכן יש בידיכם את היכולת להחזיר את ההוצאות שלכם בסוף כל חודש, ועל פי התוצאות תחליט על מסגרת האשראי שתינתן לכם.