Menu

הלוואות פרטיות

הלוואות פרטיות

הלוואות שניתנות לאנשים פרטיים על ידי גופים שונים יכולות לעזור להם להתמודד עם הוצאות בלתי צפויות. הלוואות פרטיות גם מיועדות למימון רכב, שיפוץ דירה, פתיחת עסק, נסיעה לחו"ל ועוד. הייחודיות שלהן היא בהתאמת מסלול ההלוואה לצרכים הספציפיים של האדם הפרטי. בהלוואות אלו דרך כלל לא צריך להעמיד ערבים ובטחונות מיוחדים. בנוסף, ניתן לקבל הלוואות מייידיות בסכומי כסף משתנים ולהציע גם מסלולי מימון חוץ בנקאיים.

הלוואות פרטיות

הלוואות פרטיות ניתנות על ידי בנקים, חברות ביטוח, חברות כרטיסי אשראי ועוד. ההבדלים בין מסלולי הלוואות באים לידי ביטוי בגובה ההלוואה ובבטוחות שניתנים כנגדה. אפשר להתייעץ עם אנשי מקצוע לגבי הלוואות מסוימות, להשתמש בשירותי אתר הלוואות DMB כדי לבחון זכאות להלוואה ובמידת הצורך גם לתאם פגישה ללא התחייבות עם נציגי החברות כדי לקבל פרטים נוספים.

יש מסלולים רבים שבהם אפשר לקבל הלוואות פרטיות. המסלול הנפוץ הוא הלוואה מחברת האשראי, אך החיסרון הוא תשלום של ריבית גבוהה ביחס להלוואה מהבנק. לעומת זאת, יש שכירים שיכולים לקבל הלוואה בצורה נוחה ממקום העבודה כנגד שעבוד של משכורות עתידיות. כאן היתרון הוא ריבית נמוכה ותנאים גמישים, אך החיסרון הוא ירידה משמעותית בהכנסה החודשית.

השוואה בין הלוואות פרטיות

הדרך הנכונה לבחור הלוואה היא להשוות בין התנאים במסלולים השונים. ראשית, יש להבחין בין מסלולים מיוחדים של הלוואות לעסקים, הלוואות חוץ בנקאיות והלוואות לסטודנטים או לקהל יעד ספציפי בלבד. שנית, רצוי לבחור מראש את סכום ומשך ההלוואה. כך ניתן לבדוק כיצד כל סכום משפיע על התקופה ועל יכולת ההחזר. מחשבון הלוואות יסייע לכם בשלב הזה ויעזור לבחור הלוואה אטרקטיבית. באופן עקרוני, ככל שההחזר גבוה יותר כך צפויה העלות האמיתית של ההלוואה לרדת ויהיה היצע גדול של מלווים.

הסיכוי לקבל הלוואות פרטיות מושפע גם מהיסטוריית האשראי. התייעצו כבר עכשיו עם אחד הנציגים של הלוואות DMB ולא תצטרכו להגיע להחלטה לבד. באתר הלוואות DMB תקבלו את כל המידע הרלוונטי על הלוואות פרטיות ותוכלו לבדוק באיזה אופן אפשר לגייס מימון בשיחת טלפון פשוטה בלבד.