Menu

הלוואות למוגבלים ומעוקלים בלי נכס

לקיחת הלוואות למוגבלים ומעוקלים בלי נכס

חשבונות מוגבלים הם עניין לא נעים למי שקם יום אחד ומגלה שכבר עשרה צ'קים שלו לא כובדו והוא חרג ממסגרת שגרמה לכך או שפשוט לא עמד בהתחייבויות שלו. אלה הסיבות המקובלות למה מגבילים חשבון ללקוחות בנק, אולם לא רק בגלל זה. אנשים מאבדים את השליטה בחשבון הבנק שלהם בגלל סיבות שונות ולא כולן בגלל חובות שלא הצליחו לעמוד בהם או התנהלות פיננסית לא נבונה. חשבונות מוגבלים הם חשבונות שאי אפשר להשתמש בהם למשך שנה אבל זה לא אומר שאי אפשר להשתמש בחשבונות בנק אחרים שיש לאותם לקוחות, אלא אם כן גם חשבונות אלה מעוקלים או מוגבלים.

הלוואות למוגבלים ומעוקלים בלי נכס

מה עושים כשרוצים הלוואה למוגבלים?

במקרים שבהם רוצים לקחת הלוואה למוגבלים כדי להמשיך לעמוד בהוצאות השוטפות של החיים או של העסק מתקשים לקבל הלוואה בבנק אם מגלים שיש חשבון מוגבל, ובמיוחד אם אין נכס שאפשר ללוות לעומתו כערבון. במקרים כאלה, אפשר ללוות כספים מגופים אחרים מלבד הבנקים ומחברות חוץ בנקאיות, אם כי גם שם חייבים להוכיח יכולת החזר ואת העמידה בתנאי ההלוואה ובהחזרים. הלוואות למוגבלים ומעוקלים בלי נכס אפשריות למי שההתנהלות שלו בעבר בהחזר הלוואות הייתה סבירה וטובה, ואם יש לו יכולת החזר גם כיום הודות להכנסה גבוהה ולעבודה יציבה. זה נוסף לתנאים נוספים כמו חסכונות וצבירת פנסיה שעומדת לטובת הלווים, ולכן יש סיכוי לקבל הלוואה אם כי בהחזר בריבית גבוהה מהמקובל.