Menu

הלוואות למוגבלים בבנק ישראל

מה זה הלוואות למוגבלים בבנק ישראל

החוק קובע כי מי שאינו יכול לכסות את ההתחייבויות שנתן בצ'קים יוגבל חשבונו וזה קורה לאחר עשרה צ'קים כאלה. ברוב המקרים, זה אכן קורה בגלל קשיי נזילות כספית ולכן הבנק אינו מוכן לתת עוד אשראי ללקוח כזה שאינו מפקיד כספים בחשבון על מנת לשלם את החובות שלו. אולם זה אינו אומר שאי אפשר לקבל אשראי ולנהל פעילות פיננסית בחשבונות אחרים שיש לו, אם בהם אינו מוגבל. אמנם, זה מעיב עליו ומכתים אותו יחסית וכל אחד יכול לגלות את המידע עליו, כולל מי שיפנה אליו על מנת לקבל הלוואות למוגבלים בבנק ישראל, אבל בסופו של דבר הוא יימדד על פי יכולת ההחזר שלו ויכולתו לשלם את ההלוואה שירצה לקחת, גם מגוף חוץ בנקאי.

הלוואות למוגבלים בבנק ישראל

מה חשוב לדעת על הלוואות מגופים חוץ בנקאיים?

לגופים חוקיים אלה שמעניקים הלוואות כחוק בסמכות שניתנה להם על ידי בנק ישראל יש יכולת לתת הלוואות גם למסורבי בנקים למיניהם. זה ייתנן להם רק אם יצליחו להוכיח שיעמדו בהחזר ולאחר שייבחן המקרה שלהם באופן פרטני. לכן, אם אתם עובדים בעבודה יציבה, אין לכם בעיות אחרות שמפריעות לכם לעמוד בהחזר ואתם גם אינכם מוגבלים בתנאים מחמירים בחשבונות אחרים, או שהיו לכם הגבלות בתוך כמה שנים, יש סיכוי סביר מאוד שיאשרו לכם הלוואות למוגבלים בבנק ישראל שתוכל לשרת אתכם. זה תלוי בנתונים שלכם וביכולת לשכנע את הגוף שאתם ללא סיכון גבוה.