הלוואות ללא תלושי שכר

קבלת הלוואה ללא תלושי שכר

איך מאושרת הלוואה ללקוח ללא תלושי שכר?

כדי להבין איך זה שתאושר לנו הלוואה ללא תלושי שכר, נצטרך להבין איך מאושרת הלוואה. תחילה, ההלוואה מגיעה ביוזמה של הלקוח. הלקוח פונה לגוף מסוים, בדרך כלל הבנק, גוף עם תקציב עצום שיכול לספק כל הלוואה שנזדקק לה בכל סכום, ומתחיל לשאת ולתת עמו על התנאים. הבנק יתחיל בחקירת יכולת שתיקבע האם הלקוח יעמוד בתנאים שהוא יציב לו לגבי ההחזר החודשי. איך הוא ייחשב את החישובים המתבקשים? לפי מעמדו הכלכלי של הלקוח. ההיגיון אומר שצריך לבדוק את תלושי המשכורת של אותו לקוח כדי לבדוק מהי הכנסתו החודשית, שכן ההחזר יהיה חודשי ולכן עלינו לראות מה מסוגל הלקוח.

הלוואות ללא תלושי שכר

זו הטעות הנפוצה

המשפט שסגר את הפסקה האחרונה הוא הבעייתי בכל הסיפור, הוא זה שמשנה את כל התמונה. הרי הכנסה חודשית לא משקפת את מעמדו ויכולתו הכלכלית של אדם ברוב המקרים. ראשית, ישנם אנשים שיש בידיהם את הסכום הנדרש אך הם מעדיפים לשמור על חשבון העובר ושב שלהם בצורה הקיימת ולהשקיע עוד בעסק או בשיפוצים בבית מהלוואה שלה החזר חודשי נוח יותר. בנוסף, עצמאיים לא מתעסקים עם תלושי שכר סדירים ואין בידי תלושים אלו ביטוי ליכולת הכלכלית שלהם או להון האישי שלהם, שכן הון מתייחס גם לנכסים הקיימים. גם לשכירים ולא רק לעצמאיים יש יכולת נוספת כמו קרנות פנסיה וקרנות נאמנות שונות ששם יש להם כסף רב שלא מהווה חלק ממרכיבי תלוש השכר ולכן הוא אינו נשקל בפני המלווה בצורה נכונה.

אי יכולת לקבל הלוואה יחמיר את המצב

ההלוואה עלולה להיות קריטית מאוד בחלק מהמצבים עד כדי הידרדרות וקריסה ללא קבלתה. ברגע שהתנאים לקבלת ההלוואה לא כוללים או מתייחסים בצורה חלקית להצגת תלושי שכר, יש יותר מרווח לנשימה ללווה והגוף המלווה יכול להתייחס בצורה אובייקטיבית יותר ללקוח הדורש. כמובן שכל הפרטים עלולים להשתנות בהתאם לכל מצב, וישנם אנשים שההכנסה החודשית היא הכרחית ובלעדיה לא תינתן הלוואה, אך ההבנה שהסיטואציה משתנה בין אדם לאדם לפי עיסוקו ומצבו משפרת את היכולת לקבל הלוואה.

דילוג לתוכן