Menu

הלוואות חוץ בנקאיות

הלוואות חוץ בנקאיות

מוסדות שאינם בנקים רשאים לתת הלוואות חוץ בנקאיות שמטרתן להגדיל את מקורות האשראי העומדים בפני הצרכן ולאפשר לו לעמוד בהתחייבויות שונות. בעזרת הלוואות ייעודיות מן הסוג הזה ניתן לקבל מימון בתנאים טובים. השוואה בין הלוואות מבוססת על בדיקת נתונים כגון גובה הריבית, השירות, מגוון המוצרים וכן הלאה.

הלוואות חוץ בנקאיות

אשראי חוץ בנקאי אינו מבוסס על בטחונות בנקאיים והלוואות מאפשרות לצרכן לקבל אשראי שחורג מהמסגרת הנקובה לו בבנק. המשמעות היא הגדלה מהירה של סכום הכסף הזמין עבור אנשים פרטיים, בעלי עסקים, עצמאיים, שכירים, סטודנטים וכמובן משקיעים. הלוואות חוץ בנקאיות מוסדרות כחוק והן נמצאות תחת פיקוח של גופים רשמיים. כמו כן, הן ניתנות בדרך כלל על ידי חברות אשראי, חברות ביטוח וחברות פרטיות.

החוק בישראל מגביל את הריבית שאותה רשאים לגבות גופים שמספקים אשראי חוץ בנקאי. אצלנו באתר DMB תוכלו להשוות בין גופים וחברות, לקבל הצעה מסודרת ולברר גם על תנאים לבעלי חשבונות בנק מוגבלים. החוק מגן על הצרכן בנטילת הלוואות והוא יכול לסייע לו להימנע מהוצאות מיותרות. אנחנו ממליצים על השימוש בהן ככלי פיננסי ומאחורינו שורה ארוכה של לקוחות מרוצים.

איך בוחרים הלוואה חוץ בנקאית?

בחירה של הלוואה חוץ בנקאית עשויה להיות לא פחות מורכבת מכל אחת אחרת. ראשית, כדאי לבדוק את פרטי החוזה ולהשתמש בו על מנת לבחון את הסכום המדויק, גובה הריבית בטווח הקצר והארוך ושינויי הריבית. החוזה גם מספק מידע על העלויות בפועל והוא יכול לאפשר לצרכן להיערך להחזר הקבוע או המשתנה.

שנית, רצוי להמשיך לעקוב אחר הודעות בנק ישראל ולבדוק האם ישנה הנחיה לקביעת ריבית מקסימאלית אחידה. קביעה כזו תגביל את הריבית שהבנקים וחברות האשראי יהיו רשאים לגבות ולכן היא תשרת את צרכי הלקוחות.

מי שמתקשה ליצור מצב שבו רמת הנזילות של הכסף המזומן בחשבון הבנק גבוהה יכול להיעזר במימון חיצוני. הלוואות חוץ בנקאיות מאושרות בתוך זמן קצר וחלקן לא דורשות העמדת ערבים, בטחונות ושקים.