הלוואות גדולות למוגבלים

ישנם גם הלוואות גדולות למוגבלים

במקרה של הגבלה בחשבון קשה מאוד לקבל הלוואה, הן מהבנקים והן מגופים חוץ בנקאיים שונים. קל וחומר כאשר מדובר בהלוואות גדולות. הלוואות מסוג זה ניתנות לרוב לעסקים או דרך עמותות גמ"ח לאנשים שממש זקוקים להם מסיבות נדירות שבהן צריך הלוואה גדולה (כיוון שבדרך כלל הלוואות למוגבלים יהיו הלוואות קטנות של עד 20 אלף שקלים).

הסיבה שבגינה קשה לקבל הלוואה אם החשבון מוגבל או בדיוק הסתיימה ההגבלה:

חשבון מוגבל הוא סימון לא נעים בדירוג האשראי שלנו והוא ילווה אותו למשך כמה שנים. כל גוף המעניק הלוואות בודק תחילה בבנק ישראל אודות מבקש ההלוואה. הוא בודק את ההיסטוריה הכלכלית של המלווה ובמידה ושם דירוג האשראי נמוך הוא לא יעניק הלוואה כיוון שהוא יעריך שאותו אדם מתנהל כלכלית בצורה לא נכונה, אולי אפילו לא חכמה, ויתקשה לעמוד בהחזרי ההלוואה. כאשר אדם הוגבר בחשבונו ובוודאי כאשר החשבון מוגבל בעת בקשת ההלוואה דירוג האשראי נפגע משמעותית ולכן קשה לקבל הלוואה.

הלוואות גדולות למוגבלים

אז איך משיגים הלוואות גדולות למוגבלים?

פונים אל גוף חוץ בנקאי המספק הלוואות גדולות למוגבלים. לרוב זה יהיה עבור בעלי עסקים הזקוקים לסכומים גדולים כדי להמשיך ולתפעל את העסק באופן שוטף, לייצר הכנסה מספקת ואף להגדיל אותה על מנת לצאת מהמצב הכלכלי הלא נעים. הלוואות גדולות למוגבלים לא ניתנות בקלות ולכן כדאי לכם להכין מפרט מספיק טוב לסיבה מדוע כדאי לתת לכם את ההלוואה.

דילוג לתוכן