Menu

הלוואה מיידית למוגבלים

מקבלים הלוואה מיידית למוגבלים

לא נעים לגלות שחשבון הבנק מוגבל או מעוקל אבל אם יש סיבות שונות לכך ולא רק בגלל צבירת חובות כרונית והתנהלות לא נכונה, יש אפשרות לקבל הלוואה מיידית למוגבלים. חשבונות מוגבלים הם חשבונות שאי אפשר להשתמש בהם למשך שנה בגלל החזרת עשרה צ'קים מהחשבון בגלל חוסר כיסוי הצ'קים על ידי יתרה מספקת בחשבון. אם הלקוחות שחשבונם הוגבל לא נקלעו למצב כזה כמה פעמים בשנים האחרונות כך שהחשבון מוגבל רגיל ולא בנסיבות מחמירות או מיוחדות, הם יכולים לבקש הלוואה מבנקים אחרים שבהם אין להם חשבון מוגבל או מגופים חוץ בנקאיים שונים. גופים אלה יכולים ומוסמכים לתת הלוואות חוקיות בישראל תמורת הבטחה שתוכלו לעמוד בתנאי ההלוואה ובהחזר, וחובת ההוכחה היא עליכם.

הלוואה מידית למוגבלים

מה חשוב לדעת על הגבלות בחשבון ובהלוואה?

נכון שבנק שהגביל אתכם לא ייתן הלוואה למוגבלים וזה קורה דווקא כשהם זקוקים לכסף יותר מתמיד, אבל יש בכל זאת תקווה כשמוכיחים שאפשר לעמוד בהחזרים. אם המצב הגיע בגלל בעיות שלא קשורות ביכולת ההחזר שלכם ואתם יכולים להוכיח שיש לכם יכולת פיננסית לעמוד בכך הודות לעבודה יציבה בשכר גבוה, יש לכם סיכוי לקבל הלוואה מיידית למוגבלים גם בגוף אחר. יכול להיות שההחזרים יהיו בריבית גבוהה יותר שתשקף את הסיכון אבל הפריסה תהיה נוחה וגם תוכלו להשתמש בזה כדי לצמצם את החובות בכלל ולחזור לדרך המלך בתוך זמן קצר יחסית.