Menu

הלוואה לפושטי רגל

מי נותן הלוואה לפושטי רגל

פשיטת רגל או חדלות פירעון היא מצב שבו אדם או בעל עסק אינו יכול לעמוד כבר בהוצאות שלו וסך נכסיו אינו מספיק כדי לכסות את החובות גם כן. במקרה כזה לא תהיה לו ברירה אלא להגיש בקשה לפשיטת רגל. במקרים מסוימים גם הנושים שהוא חייב להם כסף יכולים לדרוש שאותו גוף יפשוט רגל ולא ימשיך להתקיים מבלי לשלם להם את החובות. פשיטת רגל היא לא מצב נעים במיוחד אולם כדי להימנע ממצב כזה ייתכן ורק הלוואה לפושטי רגל תעזור לכם. ברגע שתיכנסו למצב של פשיטת רגל אף אחד כבר לא יוכל לתת לכם הלוואה בזמן ההליך שעשוי לקחת כ-4 שנים לערך. לכן תרצו לבקש את ההלוואה כמוצא אחרון לפני ההכרזה על פשיטת הרגל.

הלוואה לפושטי רגל

מה נוכל לעשות עם הכסף?

אם אתם מאלה שלא מתנהלים חכם אתם תשתמשו בכסף לכיבוי שריפות, תרגיעו חלק מהנושים אבל מהר מאוד תמצאו את עצמכם מחפשים פתרונות נוספים לנושים האחרים. אם תשתמשו בכסף כדי להגיע להסדרים ולחסל את מרבית החובות, כך שתוכלו להמשיך להתנהל עם העסק, לרכך את המצב ולחזור לפתח ולטפח את העסק. בדרך זו תוכלו להשתמש בכסף בחכמה, להמשיך להפעיל את העסק שלכם ולסלק את איומי התביעות ולהינצל מפשיטת הרגל.

ממי נוכל לקבל הלוואה על סף פשיטת רגל?

הלוואה לפושטי רגל, כלומר לאלה הנמצאים על סף פשיטת רגל, היא לא הלוואה נפוצה שקל למצוא. עם זאת יש מגוון גופים חוץ בנקאיים שעשויים לסייע לכם במקרה כזה. אתם יכולים לפנות להלוואה בערבות המדינה לקרנות המשתפות פעולה עם הממשלה לפיתוח וקידום עסקים קטנים בישראל וכך לנסות בעזרת הלוואה זו לשכנע אותם איך זה יציל את העסק שלכם ויתרום לרווחה ולכלכלה בישראל. תוכלו לנסות לפנות לגופי מימון חוץ בנקאיים שונים לקבלת הלוואה כמו חברות ביטוח, חברות אשראי ובתי הלוואות שונים. ייתכן והם יידרשו ערבים או ערבויות אולם אם יש לכם רכב, דירה, נכס אחר או אפילו את קרן הפנסיה שלכם כערבון להלוואה (משועבד רק במידה ולא תעמדו בהחזרי ההלוואה) הרי שתוכלו לנצל אותם כדי לקחת את ההלוואה שלכם.