Menu

הלוואה למסורבים בבנק

נטילת הלוואה למסורבים בבנק

נניח שאתם ממש צריכים הלוואה עכשיו והבנק מחליט לסרב לתת לכם אותה. הבנק הוא הרי גוף פיננסי עסקי, הפקידים בבנק אולי יחייכו לכם כשתפתחו חשבון או בכל זמן שהדירוג אשראי שלכם טוב אבל כאשר המצב לא מאיר פנים הם יחמיצו פנים בהתאם. כלומר אין להתייחס לבנק או לעובדיו כחברים שלנו אלא להתייחס לשירות הטוב בערבון מוגבל. כאשר מגיע רגע הת'כלס ואתם זקוקים להלוואה, פתאום הבנק עשוי לסרב להעניק לכם אותה בטענה שהדירוג אשראי שלכם נמוך, שהגעתם לאובליגו שלכם או שאתם ברמת סיכון גבוהה, אולי בגלל שאתם לא עובדים ולא מכניסים משכורת מסודרת וכו'. מה קורה במקרה כזה? תצטרכו למצוא הלוואה למסורבים בבנק בגוף חוץ בנקאי.

איך מגיעים למצב של סירוב בבנק?

  • במידה והחשבון שלכם הפך למוגבל או ברמת סיכון גבוהה.
  • אם אתם לא עובדים בצורה מסודרת ואין משכורת מסודרת הנכנסת לחשבון.
  • אם אתם עצמאיים וההכנסה שלכם לא יציבה ותלויה במשתנים רבים והבנק חושש שלא תעמדו בהחזרים.
  • אם יש לכם היסטוריה לא טובה בהתנהלות בחשבון.
  • אם חזרו לכם שיקים לאחרונה.
  • אם ההוצאה החודשית שלכם גם ככה גבוהה מההכנסות שלכם בצורה ניכרת.
  • מכל סיבה שהיא שהבנק לא מעוניין לתת לכם את ההלוואה.

הלוואה למסורבים בבנק

מה קורה אם אנחנו ממש זקוקים להלוואה והבנק מסרב לתת לנו?

יכול להיות שאנו זקוקים לכסף לטיפול ברכב כדי שיהיה לנו איך להגיע לעבודה, זקוקים לכסף לטיפול רפואי, זקוקים לכסף כדי לעמוד בהוצאות הדירה שלנו רק עוד כמה חודשים עד שנסיים את התואר בלימודים ונתחיל לעבוד בעבודה מסודרת עם משכורת מכובדת ועוד אינספור סיבות אחרות. כאשר הבנק מסרב לתת צריך למצוא גוף חוץ בנקאי המספק הלוואה למסורבים בבנק.

אילו סוגי הלוואות למסורבים בבנק נוכל לקבל?

בדרך כלל הלוואות למסורבים בבנק יהיו הלוואות קטנות של עד 20-30 אלף שקלים אולם ישנם גופים שונים כמו עמותות מיוחדות או קרנות מיוחדות שהוקמו על מנת לסייע לעסקים, לחתכים מסוימים באוכלוסייה ולאנשים מסוגים שונים המעניקים הלוואות ללא ריבית או הלוואות בריבית נמוכה, גם למסורבים בבנק ולעתים גם בסכומים גדולים יותר אם הסיבה מוצדקת. מלבד אותן קרנות או עמותות תוכלו גם להגיש בקשה סטנדרטית להלוואה חוץ בנקאית אצל חברות מימון שונות, חברות ביטוח או חברות אשראי חוץ בנקאיות שהתנאים שלהם לקבלת ההלוואה יהיו פחות נוקשים בדרך כלל. יתרה מכך תוכלו לנסות לבחון אפשרות להלוואה על חשבון קרן הפנסיה שלכם (שתשמש כערבון במידה ולא תעמדו בהחזר ההלוואה). שימוש בערבון מסוג זה יקל על החברה להעניק לכם את ההלוואה גם אם הבנק מסרב לכם.