Menu

הלוואה למוגבלים בהוצאה לפועל

קבלת הלוואה למוגבלים בהוצאה לפועל

הוצאה לפועל הוא משהו שאתם לא רוצים להגיע אליו. כאשר המצב הכלכלי אינו טוב והתשלומים חוזרים מכל עבר, אלה שלא יסכימו להגיע אתכם להסדרים עשויים לתבוע אתכם ולפתוח נגדכם צו הליכי הוצאה לפועל. זה אומר שיוכלו לעקל לכם ריהוט, רכב ומוצרים שונים בעלי ערך כלכלי כדי מה שנקרא "לגבות מכם את החוב בדרך זו או אחרת". כדי להימנע ממצב לא נעים זה לעתים אנשים מבקשים הלוואה למוגבלים בהוצאה לפועל וכך יוכלו להשתמש בכסף לשלם את החוב או להגיע להסדר עם הנושים לגבי תשלום מופחת ומידי של החוב ובכך לכוון לסגירה מידית של הליכי הוצאה לפועל.

מי בכלל יספק לנו הלוואות למוגבלים בהוצאה לפועל?

מצב של הגבלה בבנק והליכי הוצאה לפועל כנגד החייב הוא מצב לא פשוט. באופן אוטומטי מצב זה פוגע משמעותית בציון דירוג האשראי שלכם כאשר הבנקים וגופי מימון שונים מסתכלים עליו כדי לבחון האם אתם כשירים לקבלת הלוואה או לא. למרות זאת יש דרכים שונות לקבל הלוואה חוץ בנקאית גם במקרה של הגבלה או אפילו הליכי הוצאה לפועל, כמו למשל: בעת הפקדה של נכס כערבון, קרן פנסיה כערבון, החתמת ערבים או פניה לעמותות מיוחדות העוזרות לבעלי עסקים או חתכים מסוימים באוכלוסייה גם במצבים קשים כלכלית.

הלוואה למוגבלים בהוצאה לפועל

מתי נקבל את הכסף ובאיזו צורה?

בהתאם לגוף שתפנו אליו ולסוג ההלוואה שתקבלו. התשובה יכולה להיות בתוך יום, מספר ימים או יותר מכך. במידה ויש אישור בדרך כלל הכסף נכנס לחשבון בתוך מספר ימי עסקים. להלוואות שבהן הכסף ניתן במזומן או בשיק מזומן יש להגיע אל החברה או לקבל בדואר שליחים. הכול כמובן כפוף לתנאי חוק המזומן החדש.

שימו לב לתנאי ההלוואה:

כאשר אתם מקבלים הלוואה למוגבלים בהוצאה לפועל ממישהו כשרוב הגופים האחרים לא מסכימים לתת לכם הלוואה זה אומר שאותו גוף שמלווה לכם יציב בפניכם תנאי החזר נוקשים יותר. זה יכול להיות פריסת תשלומים קצרה יותר, ריבית גבוהה יותר ועוד. שימו לב לתנאי ההלוואה, אל תיקחו אותה מגוף שאינו מוסמך לתת הלוואות מטעם משרד האוצר, אל תיקחו הלוואה ללא חוזה מסודר ואל תיקחו הלוואה זו אם אינכם יכולים לעמוד בהחזר שלה.