הלוואה ללא בדיקת BDI

איך מקבלים הלוואה ללא בדיקת BDI ?

קבלת הלוואה הינה תהליך ארוך, בירוקרטי, הדורש בדיקות מעמיקות של יכולת החזר של הלווה. במקרים מסוימים נדרשת קבלה של הלוואה מהירה או שישנה בעיה עם דירוג האשראי של הלווה והוא אינו עומד בתנאי הבנק ולכן הוא צריך לקבל הלוואה ללא בדיקת BDI. למי צריך לפנות ומתי זה משתלם?

התנאים לקבלת הלוואה

הבנקים בישראל כפופים לרגולציה קפדנית מאוד הדורשת מהם לוודא את יכולת ההחזר של כל לקוח המבקש הלוואה ואת דירוג האשראי של אותו לקוח. לצורך כך הבנק, בטרם מתן אישור להלוואה יבדוק את ההכנסות השוטפות של הלווה, מצב החובות (אם קיימים) ותמונה כללית של המצב הכלכלי של הלווה. כחלק מאלו הבנק מבצע בדיקה של דירוג אשראי של הלקוח, הנעשה בדרך כלל עם חברת BDI.

מה כוללת בדיקת BDI

בדיקת דירוג אשראי כוללת בתוכה בדיקה של חובות, החזרי הלוואות מהעבר (או להפך מקרים בהם היה איחור בהחזר), חזרה של צ'קים וכל מידע שלילי הקיים בחשבון של הלווה הפוטנציאלי.

אומנם בלי בדיקה אבל הריבית גבוהה

הלוואות ללא בדיקת BDI הינן בדרך כלל הלוואות הניתנות על ידי חברות חוץ בנקאיות אשר אינן נדרשות לעמוד ברגולציה של בנק ישראל. ישנם מקרים בהם ניתן לקבל הלוואה מהירה, ללא בדיקות מהבנק, אך בדרך כלל הבנק יחייב בדיקה מהסוג כבטוחה.

היות והגופים החוץ בנקאיים אינם דורשים את בדיקת דירוג האשראי, הם רוצים לספק לעצמם את הערובה הדרושה להם אל מול הסיכון שהם לוקחים במתן ההלוואה ולכן הריביות בהלוואות אלו הן גבוהות ביחס לאלו הניתנות בשוק ההלוואות של הבנק. ההבדל בריביות יכול להגיע עד למספר אחוזים וזה עשוי להיות פער משמעותי בהחזר החודשי ובהחזר הסופי.

הלוואה ללא בדיקת BDI

למי מתאים לקבל הלוואה ללא בדיקת BDI

כפי שאמרנו, הלוואות ללא בדיקת BDI תעלה לכם יותר, לכן בדרך כלל אם אתם יכולים לקבל הלוואה רגילה דרך הבנק או גופים פיננסים אחרים בחירה זו תהיה עדיפה לצורך הקטנת ההחזרים והריביות.

בדרך כלל לקוחות מוגבלים, שהם אלו עם דירוג אשראי שלילי הם אלו אשר יפנו לקבלת הלוואה ללא בדיקה. מדובר בדרך כלל באנשים עם תיקים בהוצאה לפועל או מי שהחשבון שלו מוגבל בשל חזרה של צ'קים.

חשוב לזכור, הלוואה ללא בדיקה, היא הלוואה מהירה בהרבה מזו הניתנת על ידי הבנק ודורשת את הבדיקות, אך מנגד היא עשויה לעלות לכם בסוף התהליך בכמה אחוזים יותר וזה הופך למשמעותי ככל שההלוואה גדולה יותר.

דילוג לתוכן