Menu

גמ"ח הלוואות בני ברק

קבלת גמ"ח הלוואות בני ברק

אם גם אתם צריכים הלוואה מיידית, אך הבנקים ושאר הגופים הפיננסיים מסרבים להעניק לכם את סכום ההלוואה אותו אתם צריכים, אל דאגה! בדיוק בשביל זה הוקמו מוסדות הגמ"ח, דוגמת גמ"ח הלוואת בני ברק. סיכמנו עבורכם במדריך הזה את כל מה שתצטרכו לדעת על גמ"ח הלוואות, ועל גמ"ח הלוואות בבני ברק בפרט.

מה זה גמ"ח הלוואות בבני ברק?

ראשית, נרצה להסביר באופן כללי למה מתכוונים כשמדברים על גמ"ח. גמ"ח, או "גמילות חסדים", הוא מוסד פיננסי חוץ בנקאי הפועל לספק הלוואות לאנשים מוגבלים בבנקים ובמוסדות הפיננסיים השונים. מקורם של מוסדות מסוג זה הוא בקהילות היהודיות העתיקות בימי הביניים ואף לפני כן, אשר היו עושים את מצוות גמילות החסדים לאנשים נזקקים שהיו צריכים בדחיפות כסף על מנת להבטיח את קיומם ואת קיום משפחתם.

לרוב, כשאנשים נזקקים להלוואה כלשהי, הם פונים לגופים פיננסיים, בדרך כלל בנקים. במידה והבנק אינו רוצה לתת את ההלוואה עקב מצבם הפיננסי של המבקשים, אותם אנשים נאלצים לפנות לגורמים אחרים הדורשים ריביות גבוהות במיוחד, כגון חברות אשראי, חברות ביטוח ובמצבים גרועים וקשים במיוחד – אפילו השוק האפור.

בדיוק בשביל זה הוקמו מוסדות הגמ"ח, הנמצאים כאן על מנת לספק לאותם אנשים פתרונות חוץ בנקאיים רשמיים ומוסדרים על ידי משרד האוצר לקבלת הלוואות חוץ בנקאיות בתנאים נוחים המתאימים למצבם הפיננסי של המבקשים.

גמ

איך זה עובד?

ראשית, נרצה להבהיר שכשאתם לוקחים הלוואה מגמ"ח כמו גמ"ח הלוואות בני ברק, הבנק אינו מעורב ואפילו אינו מעוניין בעצם העובדה שלקחתם הלוואה מגמ"ח כלשהו. כך, תוכלו למעשה לקבל שתי הלוואות במידה ואתם צריכים הלוואות לדברים שונים, אחת מגמ"ח הלוואות, ואילו השנייה מהבנק שלכם. דבר זה אידיאלי למניעת עומס הלוואות, כך שתוכלו לקחת סכום גדול יותר מהבנק שלכם עבור דבר אחד, וסכום קטן יותר מהגמ"ח עבור דבר אחר.

ההלוואות אותן נותנים מוסדות הגמ"ח, ניתנות באופן מיידי, במזומן או בהפקדה לחשבון הבנק, כשתנאי פירעון ההלוואה, מועדי ההחזרה והגובה הריבית, מחושבים בהתאם למצבם הפיננסי של המבקשים.